Tra cứu hóa đơn điện tử


Mã khách hàng:


Tra cứu mã khách hàng

Tên khách hàng:


Hướng dẫn tra cứu

 1. Nhập từ khóa tra cứu

  Nhập mã khách hàng in trên biên nhận thanh toán tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải.

 2. Từ tháng, đến tháng, năm

  Chọn từ tháng, đến tháng, năm nộp tiền (Ví dụ: Chọn Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, kết quả trả về là danh sách hóa đơn phát hành từ tháng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018).

 3. Hóa đơn trước ngày 30/06/2022

  Chọn "HĐĐT TT 32" để tra cứu.

Hỗ trợ

 1. Hóa đơn dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải

  Điện thoại: (0234)3.848242-102.

 2. Thu tiền dịch vụ trên địa bàn Bắc Sông Hương

  Điện thoại: (0234)3.848242-115.

 3. Thu tiền dịch vụ trên địa bàn Nam Sông Hương

  Điện thoại: (0234)3.848242-112.


;